Deltidsstudiet I klassisk figurasjon 

 

              Søknadsfrist for høstsemesteret - 14.05.2023

Deltidstudiet i Klassisk figurasjon ble startet i 2009 og studiet var frem til høsten 2020 en del av Asker Kunstfagskole. Fabrikken Tegne og Maleskole ble så opprettet og overtok driften av studiet. I løpet av første semester som egen skole, utvidet vi fra én til to klasser og økte studentantallet vårt fra 12 til 24 studenter. Kurstilbudet på kveldstid ble også utvidet til to grupper. 

 

Vi har i løpet av årene trent opp mange dyktige utøvere innen faget, som vi er veldig stolte av. Studiet har utviklet seg til å bli et svært populært tilbud, og vi har hatt fulle klasser år etter år. Deltidstudiet vårt er per i dag Norges eneste i sitt slag med fokus på teknikk og følger samme utdanningsmodell som de kjente Firenzeskolene; The Florence Academy of Art, Angel Academy of Art, samt Barcelona Academy of Art. 

 

Studiet fokuserer på å trene opp studentenes tegne- og maletekniske egenskaper til et profesjonellt nivå. Dette gjøres gjennom forskjellige øvelser og prosjekter som studentene arbeider med i eget tempo. Studentene skal kunne forstå hensikten med de forskjellige stadiene i prosessen fra tidlig blokk-inn til ferdig tegning eller maleri. Vi jobber hovedsaklig innen sight-size teknikken. Dette går ut på at vi gjengir objektet i samme størrelse som vi observerer det i, noe som er med på forenkle prosessen som gir raskere resultater og mer effektiv læring. Denne teknikken blir av den grunn ofte benyttet ved tradisjonelle kunstskoler rundt om i verden, og har sine røtter langt tilbake i kunsthistorien.

 

Du trenger ikke være ekspert for å begynne her, så lenge du har et sterkt ønske om å lære og mulighet til å studere én eller to dager i uken. Studiet følger en læreplan som strekker seg over totalt 4 år som er spesialdesignet for å gi studentene best mulig utbytte i form av læring. Klassene våre består av maksimalt 12 studenter i alle aldre, hvor 1-4 klasse jobber samlet. Våre faste undervisningsdager er mandager og onsdager mellom kl 09-16. Dagen er delt i to økter: tegning mellom kl 09-12 og maleri mellom kl 13-16. 

Studentene er fordelt i to grupper, gruppe 1 har undervisning mandager og gruppe 2 har onsdagene. Man kan også søke om å studere begge dagene hvis man ønsker det.

 

Studiestart for skoleåret 2022/ 23 er mandag 21 august og onsdag 23 august. I tillfelle det skulle åpne seg ledige studieplasser underveis har vi også et opptak i januar. 

 

Faste faglærere: Morten Reigstad og Andreas Myklebust.

 

 

Studietilbudet inkluderer:

    

- Egen atelierplass med fri tilgang også utenom undervisningstid.

       

- Undervisning mandager eller onsdager mellom kl 09 -16 (følger skoleåret) 

       

- 42/84 Undervisningsdager pr. studieår. 

       

- Aktmodell 

       

- Kurs i plein air landskapsmaleri med Joakim Bergström.

 

Hva koster det?

Undervisning 1 dag pr. uke: 11.400 kr pr. semester.

Undervisning 2 dager pr. uke: 21.600 kr pr. semester. 

Prisene gjelder for høstsemesteret 2023.

Fabrikken Tegne og Maleskole er en privatskole og er dessverre ikke støttet av Lånekassen. 

 

Ønsker du å søke studieplass? Ta kontakt med oss på: post@tegneogmaleskolen.no eller via vårt kontaktskjema, så sender vi deg søknadsskjema eller svarer på eventuelle spørsmål.